Slot-Nankai

Tower

Tower
Portfolio
Slotnankai Tower
Titanium clad tower
stainless clad tower with maximum length of 95' (29 meter)
Slotnankai Tower
Titanium clad tower
stainless clad tower with maximum length of 95' (29 meter)
Slotnankai Tower
SUS304
Dimension: 6t x 1600 id x 2954L
Weight: 22,500 Kgs.
Slotnankai Tower
SUS304
Dimension: 6t x 1600 id x 2954L
Weight: 22,500 Kgs.
Slotnankai Tower
A516‐60 + A240‐316L Clad
Dimension: (16+3)t x 2286 id x 16565L
Weight: 37,946 Kgs.
Slotnankai Tower
A516‐60 + A240‐316L Clad
Dimension: (16+3)t x 2286 id x 16565L
Weight: 37,946 Kgs.